Dụng cụ game

   Cho thuê dụng cụ game teambuilding tại Đà Nẵng

   Cho thuê dụng cụ game teambuilding tại Đà Nẵng

   CHO THUÊ DỤNG CỤ TEAM BUILDING TẠI ĐÀ NẴNG BẢNG BÁO GIÁ DỤNG CỤ GAME VÀ CÁC NỘI DUNG TỔ CHỨC TEAMBUILDING 1. Dụng Cụ Game (Game Tools) STT GAME TOOLS DƠN VỊ GIÁ GHI CHÚ 1 Game Tài Trí Song Toàn Bộ 300.000 Dành cho 50-100 người 2 Game Tấm Thảm Thần Kỳ Bộ 100.000 Dành cho 50-100 người 3. Game Vượt Qua sa mạc Bộ 200.000 Dành cho 50-90 người 4. Game Bí...

   Chi tiết
Dụng cụ game